ZARZĄDZENIE Nr 2/2014

ZARZĄDZENIE Nr 2/2014

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz.

z dnia 14 marca 2014 roku

 

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.

 

§ 1

 

Stosownie do art. 130 § 2 Kodeksu pracy za święto w dniu 3 maja 2014 roku przypadające w sobotę wyznaczam w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Maz. dodatkowy dzień wolny od pracy w dniu 2 maja 2014 roku.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.